• placeholder

 

SERVICEVOORWAARDEN

 

 

 

Overzicht

 

Deze website wordt beheerd door La Tiara Antwerpen. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar La Tiara Antwerpen. La Tiara Antwerpen Prom & Pageant biedt deze website, inclusief alle informatie,

hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

 

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden

("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of inbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd,

is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden.

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot

de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

 

 

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

 

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies

over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van

aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander

contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen

of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken

of anderszins beïnvloeden.

 

 

SECTIE 2 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site niet juist, volledig of actueel is.

Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van

beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen.

Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter

referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht

om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.


 SECTIE 3 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

 

Prices for our products are subject to change without notice.

We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.

We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

 

 

SECTIE 4 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website.

Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons

retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo

nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.

 

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische

regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.

We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken.

Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd,

naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen.

Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen

of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

 

SECTIE 5 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

 

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

 

SECTION 6 - OPTIONAL TOOLS

 

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder

garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier

aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

 

gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

 

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

 

SECTIE 7 - KOPPELINGEN VAN DERDE

 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en

zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen,

producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten,

middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken

van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen

met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

 

SECTION 8 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

 

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons

stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins

(gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk gewenst moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die

u ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet

verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3)

om op opmerkingen te reageren.

 

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken

bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of

in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk,

privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen

smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten

die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres

gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

 

SECTIE 9 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. 


SECTIE 10 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

 

SECTIE 11 - BEPERKT GEBRUIKT GEBRUIKT

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het indienen van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze gebruikt zal of kan worden die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te verzamelen of te traceren; (j) voor enig obsceen of immoreel doele doeleinden; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of enige verwante website, andere websites, of het Internet te verstoren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.  

SECTIE 12 - VRIJWIJZIGING VAN GARRANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.In geen geval zal La Tiara Antwerpen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige andere gelijkaardige schade, of dit nu gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of enig product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins via de dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de door de wet toegestane maximale omvang.  

SECTIE 13 - INDEMNIFICATIE

U gaat ermee akkoord om La Tiara Antwerpen Prom & Pageant en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, partners, functionarissen, directeuren, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk te maken voor enige claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing of uw schending van de wet of de rechten van een derde.  

SECTIE 14 - VEILIGHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover dit is toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere resterende bepalingen niet beïnvloeden.  

SECTIE 15 - TERMINATIE

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht, tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.if in ons eigen oordeel u niet, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om